Sözleşmenin Konusu

3996 Sayılı Kanun ve 2011/1807 Sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 3996 sayılı Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Yap-İşlet-Devret Modeli ile ihale edilmiş olan Ankara- Niğde Otoyolu Projesi işinin;

  1. Sözleşme ve eki ihale evrakı ile şartnamelere uygun olarak finansmanının sağlanması, projelendirilmesi ve yapılması;
  2. Otoyol’un Sözleşme’ye uygun olarak işletilmesi, bakımı, periyodik bakımı, onarımlarının yapılması ve İşletme Süresi ‘nin sonunda her türlü borçtan ari, bakımlı, çalışır ve kullanılabilir durumda bedelsiz olarak İdare’ye devri; Sözleşme’nin konusunu teşkil eder.

Bu Proje kapsamında Görevli Şirket tarafından yapılacak işler ana başlıklar olarak aşağıda yer almakta olup Ankara- Niğde arasındaki Otoyol’un kesimleri;

  • Ankara – Acıkuyu Kavşağı,
  • Acıkuyu Kavşağı – Alayhan Kavşağı,
  • Alayhan Kavşağı – Gölcük Kavşağı,

Türkiye’nin Kuzeyi ile Güneyini BİRLEŞTİRİYORUZ!