Arazi Edinimi

Ankara-Niğde Otoyolunun bir bölümüne ilişkin arazi edinimi; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 03.07.2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 17 nci maddesine atıfla düzenlenen toplulaştırma yönetmeliği kapsamında uygulama gören, Ankara, Konya, Aksaray, Nevşehir, Niğde illerindeki toplulaştırma çalışmalarında ortaya çıkan alanlar kullanılarak yapılmaktadır.

Karayolları Genel Müdürlüğü standartlarında otoyol projeleri için toplulaştırma koridoru genişliği en az 100 metre öngörülmekte olup inşaat ve proje gereksinimlerine göre bu miktar artırılabilmektedir. Ankara – Niğde Otoyolu Projesinde de bu koridor standartlar gereği  minimum 100 metre olmuş; özellikle park ve servis alanları gibi yerlerde 480 metreye kadar genişletilmiştir.

Bu kapsamda halihazırda 4.074 hektar alanın kullanılması öngörülmektedir.

Türkiye’nin Kuzeyi ile Güneyini BİRLEŞTİRİYORUZ!