Kurumsal

ERG  Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş., faaliyet gösterdiği tüm sahalarda, kurumsal değerleri ve iş ilkeleri doğrultusunda hareket eder.

ERG  Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş.’nin  kurumsal değerleri; Müşteri odaklılık, dürüstlük ve şeffaflık, güvenilirlik, başarma azmi ve sonuç odaklılık, sorumluluk sahibi olmak ve inisiyatif almak, sosyal sorumluluk bilinci, sürekli gelişme azmi ve isteğidir.

VİZYON

ERG  Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş. vizyonu;  Yürüttüğü projede göstermiş olduğu iş disiplini ve yönetimi ile  sağladığı üst düzey müşteri memnuniyetini devam ettirirken, sürdürülebilir bir büyüme potansiyeli ile, ülke ekonomisine ve paydaşlarına  katma değer sağlamaya devam etmektir.

MİSYON

ERG  Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş. misyonu;  Otoyol sektöründe mühendislik teknolojilerini ve yönetim bilimlerini değer yaratacak şekilde senkronize ederek, bireye, topluma saygılı, hukuka, ekonomik ve ahlaki ilkelere bağlı, kalite, sağlık, emniyet, çevreye duyarlı kurumsal değerleri ile  müşterilerin, çalışanların ve paydaşların  beklentilerini en üst seviyede karşılamaktır.

Türkiye’nin Kuzeyi ile Güneyini BİRLEŞTİRİYORUZ!