Kalite Yönetim Sistemi ( ISO 9001:2015)

ERG  Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş., ürün  ve hizmet kalitesinde sağlamış  olduğu  güvenilirlik  ile  ulusal  ve  uluslararası  platformda; sektöründe  lider bir kuruluş olma ilkesini benimsemiştir.

Bu  ilke  ile  faaliyet  gösteren  şirketin  kalite politikası; hizmet  verdiği  ülkenin yasa  ve  mevzuat  şartlarına uygun , uzman kadrosu ile  ekip çalışmasını ön planda tutarak müşteri memnuniyetini en üst seviyede sağlamaktır.

Bu amaçla ERG  Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş. yönetimi; tüm çalışanlarıyla hedef birliği içinde, Yönetim Sistemini etkileyebilecek iç ve dış konulardaki risklerine karşı hazır,  teknolojik yenilikleri dünya ile eş zamanlı takip ederek, Kalite  Yönetim  Sistemini sürekli iyileştirmeyi taahhüt  etmektedir.

Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001:2015)

ERG  Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş. tüm  faaliyetlerini  gerçekleştirirken  çevreye  ve  doğaya  azami  duyarlılığı  göstermeyi,  tüm  kadrosu  ile  bütün  proseslerinde  ön  koşul  olarak  benimsemiştir.

Toprak, su  ve  havayı  faaliyetleri  ile  kirletmemek  amacıyla; atıkları  kaynağından en aza indirmek  prensibini, sürekli  eğitimlerle   tüm  çalışanları  benimsemiş  ve  uygulamaktadır.

Mümkün olduğunda yeniden kullanılması veya geri dönüştürülmesi veya  değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesinin  sağlanması  için  gerekli  tedbirler  alınmaktadır.

ERG  Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş., enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemini  kavramış eğitimli  bir kadro  ile; faaliyet  gösterdiği  ülkenin  yasal  koşullarına, müşteri  koşullarına, ve  Uluslararası  Çevre  Yönetim  Sistemi  Standardı  koşullarına  uygun  olarak   çalışmaya  devam  etmeyi  çevre politikası olarak benimsemiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri (OHSAS 18001:2007)

ERG  Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş. Üst  Yönetimi  ve  yöneticileri,   insan  hayatı  ve  sağlığının  her şeyden  daha  önemli  olduğunu  bilir  ve  bu  bilinçle  faaliyetlerini  gerçekleştirir.

İş  Güvenliği  ve  İşçi  Sağlığı  konusunda, yasa  ve  mevzuatın  gerekliliklerinin  harfiyen  yerine  getirilmesi  sağlanır.

Sürekli  güncellenen  Risk  Değerlendirmeler  ve   uygun  aksiyonlarla  minimum  risk   seviyeleri  ile  çalışılır  ve  sürekli  takip  edilir.

İş  Güvenliği  uzmanları  tarafından  verilen sürekli  eğitimlerle, çalışanların İş  Güvenliği  bilinci  geliştirilir.

ERG  Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş. Yönetimi, Sıfır  İş kazası, sıfır  meslek  hastalığı nihai  hedefiyle;  tüm süreçlerinde İş  Güvenliği  ile  ilgili  sistemini  geliştirmeyi ve etkinliğini sürekli  iyileştirmeyi taahhüt  eder.

Kalite Belgeleri

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007

Türkiye’nin Kuzeyi ile Güneyini BİRLEŞTİRİYORUZ!